تبلیغات
 دوستی برای همیشه - 7 نکته مهم

1.ما خلق شده ایم که درس زندگی بیاموزیم دنیا معلم ما است                                                                                                                                         

2.دنیا تغییرناپذیر است

3.هنگامی که به برخی افراد-وسایل و حتی پول وابسته می شوید جدایی از آنها اجتناب ناپذیر است

4.اگر با روزگار بجنگی ،روزگار برنده خواهد شد

5.به دنبال دلت برو

6.زندگی بازتاب کاملی از اعتقادات شما است

7.برای رشد و پیشرف زندگیتان راه زیادی طی می کنید

سارا


تاریخ : شنبه 1 تیر 1392 | 06:00 ب.ظ | نویسنده : دختر شرقی | نظرات

  • paper | ماه دامین | صحاب