تبلیغات
 دوستی برای همیشه - دیگر خودت نیستی
ساعتــــــــــــــها زیر دوش به کاشـــــــــی های حمـــــآم خیره می شوی

غذایـــــــــت را سرد می خــــــــــــوری،

 ناهــــــار را نصفه شب، صبـــــــــــحـانه را شام!

لباسهــــــــایت دیگر به تو نمی آیـــــــند، همه را قیـــــچی می زنی!

ساعتـــــــها به یک آهنـــــــــگ تکراری گوش می کنـــــــی و

 هیچ وقت آهنگ را حفــــــــظ نمی شوی!

شبهـــــــــا علامت سوالهــــــــــای فکرت را می شمری تا خوابــــــــــت ببرد!

تنهائــــــــــی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیســـــت…فاطمه


تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1392 | 02:42 ب.ظ | نویسنده : دختر شرقی | نظرات

  • paper | ماه دامین | صحاب