تبلیغات
 دوستی برای همیشه - یخچال

من آخرش با یخچال ازدواج میکنم

وقتی خوشحالی میری در یخچالو وا میکنی 

وقتی ناراحتی میری در یخچالو وا میکنی

وقتی کسلی میری در یخچالو وا میکنی 

وقتی با تلفن حرف میزنی میری در یخچالو وا میکنی

وقتی نمیدونی چته میری در یخچالو وا میکنی و...

آخه موجود اینقدسنگ صبور؟اینقدباحوصله؟اینقدبا احساس؟اینقد محترم؟


فاطمه


تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392 | 12:27 ب.ظ | نویسنده : دختر شرقی | نظرات

  • paper | ماه دامین | صحاب