تبلیغات
 دوستی برای همیشه - ورقه

قلم بادستانم غریبگی می کند و آدم ها دیگر به صداقت نوشته هایم رای اعتماد نمی دهند،واژه ها به من پشت کرده اند وکاغذها از لجاجت با سماجتم خط خطی می شوند،پاک کن هایم از بس سیاهی هارا به جان خریده اند سفیدی را پاک فراموش کرده اند.آنقدر درد هایم را به دفتر تحمیل کرده ام که میان ورق هایش همدردی را کم آورده اند.چه کنم که در این میان حتی چشمهایم از خساست اشک را از من دریغ می کنند!

 

سارا


تاریخ : چهارشنبه 13 شهریور 1392 | 10:33 ب.ظ | نویسنده : دختر شرقی | نظرات

  • paper | ماه دامین | صحاب