تبلیغات
 دوستی برای همیشه - چرا درس نمیخونیم

سلاااااام اینو بخونین حال کنین نظر فراموش نشه

سال 365 روزاست.درحالی که:

1-    در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب  313 روز باقی میماند.

2-    حداقل 50 روزمربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی دقیق برای یک فرد نرمال مشکل است. بنابراین 263 روزدیگر باقی میماند.

3-    درهر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا 122 روز میشود. بنابراین 141 روز باقی میماند.

4-    اما سلامتی جسم وروح روزانه یک ساعت تفریح را می طلبد که جمعا 15 روز میشود.پس 126 روز باقی می ماند.

5-    طبیعتا  2 ساعت در وز برای خوردن غذا است که در کل 30 روز می شود. پس 96 روز باقی می ماند.

6-    1 ساعت درروز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است!!!!!!!!!! این خود 15 روز است.پس 81 روز باقی میماند.11.gif

7-    روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود اختصاص میدهند.پس 46 روز باقی می ماند.

8-    تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند. پس 16 روز باقی میماند.

9-    در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید. پس 6 روز باقی می ماند.

10-   در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود و 3 روز دیگر باقیست.

11-  سینما و رفت وآمد و سایر امور شخصی هم 2 روز را دربر میگیرند. پس 1 روز باقی می ماند.

12-  1 روز باقی مانده همان روز تولدشماست.چگونه میتوان در روز تولد درس خواند؟!!!


فاطمه


تاریخ : چهارشنبه 6 شهریور 1392 | 11:56 ب.ظ | نویسنده : دختر شرقی | نظرات

  • paper | ماه دامین | صحاب